Rakyat Janji 2

3. Monopoli yang dimiliki oleh syarikat-syarikat seperti BERNAS dalam pengeluaran beras, ASTRO dalam sektor penyiaran, dan lain-lain lagi, akan dikaji semula.

Buku Harapan Muka 17 May 10, 2018
Belum Mula