Rakyat Janji 4

13. Mengambil alih penyelenggaraan perumahan kos rendah demi mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh penduduk.

Buku Harapan Muka 25 May 10, 2018
Belum Mula