Iltizam Khusus 3. Wanita

2.3 Memperbanyak program kesedaran kesihatan reproduktif di kalangan wanita pelbagai peringkat umur agar mereka boleh melindungi diri dan keluarga daripada risiko-risiko yang berbahaya.

Buku Harapan Muka 177 May 10, 2018
Belum Mula