Rakyat Janji 9

7. PESAKIT TERMINAL: Untuk menangani isu rawatan pesakit terminal, insentif akan disediakan untuk penubuhan pusat penjagaan paliatif (palliative care) di seluruh negara.

Buku Harapan Muka 37 May 10, 2018
Belum Mula