Iltizam Khusus 5. Warga Emas

3. Memberi subsidi dan insentif untuk menggalakkan pembinaan kawasan kediaman persaraan (retirement villages) yang boleh menjamin kualiti hidup yang baik untuk warga emas.

Buku Harapan Muka 193 May 10, 2018
Belum Mula