Rakyat Promise 10

01. Kerajaan Pakatan Harapan akan menilai semula Dasar Keselamatan Makanan Negara dan mewujudkan satu dasar yang lebih baik dengan cara memanfaatkan teknologi pertanian moden yang terkini.

Buku Harapan Muka 38 May 10, 2018
Belum Mula