Rakyat Janji 10

04. Monopoli yang diberi oleh UMNO dan Barisan Nasional kepada BERNAS akan dihapuskan dan kerajaan akan memastikan penyeliaan dilakukan secara holistik di setiap peringkat rantaian pengeluaran beras.

Buku Harapan Muka 39 May 10, 2018
Belum Mula