Iltizam Khusus 1. Warga Felda

1.6 Untuk mengembalikan keadilan kepada peneroka, Kerajaan Pakatan Harapan akan meminda akta ini (Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok 1960) agar peneroka boleh membawa kes mereka ke mahkamah

Buku Harapan Muka 159 May 10, 2018
Belum Mula