Iltizam Khusus 1. Warga Felda

3.6 Dividen yang diperolehi daripada pelaburan FELDA dan anak-anak syarikat FELDA akan digunakan untuk mengurangkan bebanan hutang yang terpaksa ditanggung oleh warga FELDA, termasuklah hutang tanam semula, hutang membaiki rumah, hutang membeli rumah, hutang “pendahuluan hasil” dan lainlain lagi. Matlamat kami ialah untuk melupuskan hutanghutang ini dengan seberapa segera, melalui langkahlangkah yang sesuai, termasuklah pelupusan 50 peratus daripada hutang sedia ada dan memperkenalkan skim pinjaman tanpa riba.

Buku Harapan Muka 161 May 10, 2018
Belum Mula