100 Hari

09. Memperkenalkan Skim Peduli Sihat dengan memberi RM500 pembiayaan untuk rawatan asas di klinik swasta berdaftar untuk golongan B40.

Buku Harapan Muka 13 May 10, 2018
Belum Mula
May 2018

Peduli Sihat Selangor

Peduli Sihat May 10, 2018

Kerajaan mungkin akan mengambil model Peduli Sihat yang dijalankan di Selangor.