Institusi Janji 12

01. Tempoh jawatan Perdana Menteri akan dihadkan kepada dua penggal sahaja.

Buku Harapan Muka 48 May 10, 2018
Belum Mula