Institusi Janji 12

05. Menurunkan peruntukan Jabatan Perdana Menteri daripada lebih RM17 bilion kepada RM8 bilion

Buku Harapan Muka 49 May 10, 2018
Belum Mula