Institusi Janji 12

04. Kerajaan Pakatan Harapan akan mengurangkan bilangan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan cara memindahkan seberapa banyak agensi yang mungkin ke kementerian yang berkaitan.

Buku Harapan Muka 49 May 10, 2018
Belum Mula