Rakyat Janji 2

2. Kerajaan akan bekerjasama secara proaktif dengan pihak pembekal untuk memastikan bekalan barang-barang sentiasa mencukupi, terutama di musim perayaan.

Buku Harapan Muka 17 May 10, 2018
Belum Mula