Rakyat Janji 4

03. Insentif juga akan diberikan kepada pemaju kecil dan sederhana Bumiputera dan bukan Bumiputera agar mereka boleh bersaing dengan lebih sihat dengan syarikat pemaju gergasi.

Buku Harapan Muka 23 May 10, 2018
Belum Mula