Rakyat Janji 4

12. Menyelaras perancangan dengan institusi perbankan agar akses kepada pinjaman perumahan untuk pembelian rumah pertama boleh diperluaskan.

Buku Harapan Muka 25 May 10, 2018
Belum Mula