Iltizam Khusus 3. Wanita

3.4 Untuk embantu ibu-ibu yang mempunyai anak prasekolah, semua pusat pendidikan pra-sekolah yang kini diselia oleh pelbagai Jabatan dan Kementerian akan diletakkan di bawah satu bumbung yang dikenali sebagai Pusat Pembangunan Awal Kanak-Kanak (Early Childhood Development Center). Subsidi yang berpatutan akan diberikan kepada keluarga berpendapatan rendah.

Buku Harapan Muka 179 May 10, 2018
Belum Mula