Rakyat Janji 5

5. Kerajaan akan mengusahakan agar mobiliti graduan dimasukkan sebagai salah satu daripada agenda Komuniti Ekonomi ASEAN. Ini akan untuk membolehkan graduan Malaysia meneroka peluang pekerjaan di negara-negara ASEAN yang lain.

Buku Harapan Muka 27 May 10, 2018
Belum Mula