Iltizam Khusus 4. Anak Muda

1.3 Menginstitusikan pemerkasaan anak muda melalui Dana Pemerkasaan dan Keusahawanan Anak Muda yang akan diberi peruntukan sebanyak RM 1 bilion setiap tahun. Dana ini boleh digunakan untuk membangunkan keupayaan anak muda terutama dalam sektor-sektor berikut: (1) Pertanian dan penternakan moden (2) Pembangunan pelancongan-eko di kawasan separa bandar dan luar bandar (3) Kesenian dan industri kreatif (4) E-sukan termasuk penghasilan permainan video dan bidang-bidang teknologi yang lain (5) Pengkomersialan platform media sosial, termasuk vlogger, influencer media sosial, dan penghasilan kandungan media sosial.

Buku Harapan Muka 184 May 10, 2018
Belum Mula