Rakyat Janji 9

3. KEPERLUAN KHAS: Kerajaan Pakatan Harapan akan menambah peruntukan dan memberi insentif untuk penglibatan syarikat swasta dan badan-badan kebajikan untuk merawat penyakit jarang berlaku (rare diseases), terutamanya di kalangan golongan kurang berada, dan untuk membantu keluarga yang mempunyai anak berkeperluan khas.

Buku Harapan Muka 36 May 10, 2018
Belum Mula