Rakyat Janji 9

5. Lebih banyak sumber kerajaan akan disalurkan kepada penjagaan kesihatan mental melalui hospital-hospital awam, terutamanya dari segi sumber manusia dan juga melalui perlindungan insurans.

Buku Harapan Muka 36 May 10, 2018
Belum Mula