Rakyat Janji 10

05. Untuk membela nasib para pesawah, Kerajaan Pakatan Harapan akan mengawal kemasukan beras import dan mengambil tindakan tegas terhadap penyeludupan beras. Kawalan sempadan akan diperketatkan dan manamana anggota pengawal yang terlibat dengan kegiatan penyeludupan haram akan dikenakan tindakan disiplin yang serius.

Buku Harapan Muka 39 May 10, 2018
Belum Mula