Rakyat Janji 10

06. Kami akan mewujudkan mekanisme aduan di Kemeterian Pertanian untuk membolehkan petani yang merasakan dirinya dianiaya oleh mana-mana pihak boleh membuat bantahan secara terus.

Buku Harapan Muka 40 May 10, 2018
Belum Mula