Rakyat Janji 10

08. Pemberian bantuan akan dibuat dalam bentuk tunai kepada mereka yang layak untuk membolehkan mereka memilih sendiri baja dan benih yang berkualiti dan sesuai dengan keperluan sawah masing-masing.

Buku Harapan Muka 40 May 10, 2018
Belum Mula