Rakyat Janji 10

11. Stok penimbal getah akan diwujudkan untuk memastikan kestabilan di pasaran.

Buku Harapan Muka 41 May 10, 2018
Belum Mula