Iltizam Khusus 2. Masyarakat India

07. Selain daripada SBP dan MRSM, Kerajaan Pakatan Harapan juga akan membuka lebih banyak ruang untuk anak-anak kaum India memasuki asrama di sekolahsekolah menengah harian, serta membina asrama baru agar kapasiti sekolah-sekolah berkenaan dapat dipertingkatkan.

Buku Harapan Muka 169 May 10, 2018
Belum Mula