Institusi Janji 11

04. Kerajaan Pakatan Harapan akan memastikan tanah-tanah rezab Melayu dilindungi dan semua tanah rezab Melayu yang telah ditukar status diganti semula dengan tanah yang nilainya sama atau lebih tinggi.

Buku Harapan Muka 46 May 10, 2018
Belum Mula